KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Hiện nay việc thuê nhà rất phổ biến mỗi tháng có hàng trăm căn nhà cho thuê ở các quận trung tâm như Hà Nội, Hồ Chí Minh, người đi thuê nhà chủ yếu phục vụ cho mục đích làm văn phòng, thuê nhà làm trụ sở công ty, thuê nhà để kinh doanh buôn bán…các giấy tờ kèm theo việc cho thuê nhà rất quan trọng trong đó chứng từ quan trọng nhất của việc thuê nhà là hợp đồng thuê nhà và biên bản bàn giao nhà. Chúng tôi với kinh nghiệm bề dày làm dịch vụ cho thuê nhà rất nhiều năm nay chúng tôi gửi tới các bạn mẫu hợp đồng thuê nhà và biên bản bàn giao nhà để các bạn tham khảo và sử dụng.

 

Hợp đồng thuê nhà, mượn nhà là văn bản không thể thiếu trong việc đi thuê nhà mướn nhà. Nó thể hiện thỏa thuận giao kết giữ chủ nhà và người đi thuê, việc làm hợp đồng thuê nhà chặt chẽ sẽ đảm bảo tính pháp lý sẽ tránh được những rủi ro tranh chấp có thể pháp sinh trong quá trình cho thuê nhà. Trong hợp đồng cho thuê nhà cần thể hiện rõ các chi tiết sau:

-         Giá thuê nhà

-         Thời gian thuê

-         Thuế thuê nhà sẽ do bên nào chị ( các khoản thuê phải nộp từ việc cho thuê nhà)

-         Kỳ tăng giá hàng năm

-         Các điều khoản khi các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà

-         Thay đổi chủ sở hữu trong quá trình thuê nhà

 

Dưới đây chúng tôi xin gửi tới các bạn mẫu hợp đồng cho thuê nhà mới nhất, chính xác nhất.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực hiện của hai bên, hôm nay ngày … tháng … năm 2018, chúng tôi gồm:

Bên cho thuê (Bên A) 

Người đại diện          :  ………………………                   Sinh năm:………….

Địa chỉ                       : ………………………………………………………..

Số CMND                  : ………..         Ngày cấp: …………   tại CA: Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại                  : ………………

Là đại diện hợp pháp căn nhà số

Bên Thuê (Bên B)

Người đại diện          :  …………………………  Sinh năm: ………………

Địa chỉ                       : ………………………………………………………

Số CMND                  : ……………..              Ngày cấp:………….     tại CA: ………..

Điện thoại                  : ………………………..

Hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký hợp đồng thuê  nhà với những điều khoản dưới đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG:

1.1) Bên A đồng ý cho Bên B thuê toàn bộ ngôi nhà số: ………………………………

1.2) Mục đích thuê: …………………………………

 

ĐIỀU 2: THỜI HẠN THUÊ

2.1) Thời hạn thuê: Bên A cho Bên B thuê toàn bộ diện tích trên trong thời hạn  ….. (….)  năm kể từ ngày ……tháng …… năm …….. đến ngày …… tháng …… năm …….là chấm dứt hợp đồng

2.4) Tiền đặt cọc là: …….. tháng tiền thuê nhà tương đương với: …………………… (bằng chữ……………………………………………..).

Số tiền này bên A sẽ hoàn trả cho bên B sau khi hợp đồng này được thanh lý.

-      Trong trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, Bên A có quyền không hoàn lại khoản tiền đặt cọc này.

-      Ngược lại, nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì Bên A sẽ phải hoàn lại cho Bên B số tiền đã nhận cọc đồng thời bồi thường cho Bên B một số tiền bằng số tiền đã nhận cọc. (Bên B sẽ được nhận gấp đôi số tiền đã đặt cọc).

 

ĐIỀU 3: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1) Gía Thuê Nhà:

- Giá thuê nhà: ……………. vnđ ( bằng chữ: ………………………………………..)

3.2) Giá trên không/ (đã) bao gồm thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân hoặc các loại thuế khác. Bên B chịu trách nhiệm nộp tất cả các loại phí và thuế phát sinh trong hợp đồng này về việc cho thuê nhà đối với Nhà nước . Giá thuê nhà chưa bao gồm phí điện, nước, vệ sinh, điện thoại phát sinh trong thời gian Bên B thuê nhà.

Tiền thuê nhà được thanh toán  …. tháng một lần và được thanh toán vào các ngày từ …. đến ngày …. của tháng đầu kì thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

-      Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên B chậm thanh toán quá ..... ngày.

3.3) Việc thanh toán được thực hiện bằng Đồng Việt Nam cho Bên A bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Tên tài khoản VND  : ……………………….

            Số tài khoản              : ……………………….

            Tại                              : ……………………….

3.4) Bên A cung cấp giấy chứng minh thư nhân dân phô tô, giấy tờ chứng minh quyền cho thuê tài sản.

3.5) Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

4.1 Quyền của Bên A:

a) Nhận tiền thuê nhà đầy đủ, đúng hạn theo điều 03 của hợp đồng.

b) Được lấy lại nhà cho thuê khi thời hạn thuê đã hết.

c) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật nếu Bên B làm hư hỏng hoặc thay đổi hiện trạng căn nhà đang thuê.

4.2 Nghĩa vụ của Bên A:

a) Giao ngôi nhà, mặt bằng cho thuê và các trang thiết bị, tài sản gắn liền với mặt bằng cho Bên B theo đúng thỏa thuận như điều 1 của hợp đồng. Bên A không được cho bên thứ 3 thuê nhà khi chưa chấm dứt hợp đồng với bên B.

b) Cung cấp chứng minh thư nhân dân, giấy tờ chứng minh quyền cho thuê tài sản (bản photo) nhằm đảm bảo tính hợp pháp của nhà cho thuê. Đảm bảo nhà cho thuê không có tranh chấp với bên thứ ba; bên B sử dụng nhà ổn định, an toàn trong suốt thời hạn thuê.

c) Hướng dẫn Bên B thực hiện các quy tắc sinh hoạt, nội quy công cộng tại địa điểm có nhà cho thuê.

d) Hỗ trợ bên B làm đầy đủ thủ tục tạm trú tạm vắng (nếu cần)

 

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1) Quyền của Bên B:

a) Nhận nhà thuê theo đúng thoả thuận trong hợp đồng.

b) Được quyền treo biển hiệu quảng cáo của công ty hoặc cho thuê lại biển quảng cáo trên khuôn viên diện tích thuê.

c) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với Bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà cho thuê.

d) Được ưu tiên tiếp tục thuê trong trường hợp khi thời hạn hợp đồng đã hết mà căn nhà vẫn dùng để cho thuê, nếu bên A đồng ý.

e) Được sửa chữa, bố trí lại nội thất căn nhà cho phù hợp với công việc kinh doanh của Bên B với sự đồng ý của Bên A( bằng văn bản ).

5.2) Nghĩa vụ của Bên B:

a) Kinh doanh Hợp pháp ngành nghề đúng mục đích thuê mướn.

b) Trả đủ, đúng hạn tiền thuê nhà theo điều 03 của hợp đồng.

c) Giữ gìn nhà và chịu trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng của nhà đang thuê do mình gây ra. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh tại phần diện tích mặt bằng thuê.

d) Thanh toán các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật phát sinh trong quá trình sử dụng diện tích mặt bằng thuê kể từ thời điểm Hợp đồng có hiệu lực (như phí vệ sinh, phí bảo vệ, điện, nước, điện thoại ...).

e) Chịu trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự.

f) Trả nhà cho bên A khi hết hạn hợp đồng.

 

ĐIỀU 6: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

6.1 Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng:

6.1.1. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi bên B có một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê

b) Cố ý làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

d) Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường, trật tự công cộng.

e) Vi phạm các về vấn đề phòng cháy, đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy của pháp luật Việt Nam. 

6.1.2. Bên thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà khi bên cho thuê có một trong các hành vi sau đây:

a) Tăng giá thuê nhà bất hợp lý như đột xuất tăng giá nhà trước kỳ hạn điều chỉnh giá.

b) Bên A xảy ra việc tranh chấp quyền sử dụng, quyền sở hữu căn nhà và mảnh đất mà gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của bên B.

 

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật vì những lời cam đoan sau đây:

Bên A cam đoan:

-      Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận ghi trong hợp đồng này

Bên B cam đoan:

-      Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này

 

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải được hai bên thống nhất bằng văn bản và có chữ ký của đại diện hợp pháp các bên.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ tiến hành thương lượng. Nếu không giải quyết được sẽ đưa ra Tòa án nhân dân thành phố HCM giải quyết. Mọi phán quyết của Toà án là cơ sở buộc các bên phải theo. Án phí do bên thua kiện chịu.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng gồm  05 ( năm) trang, được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B


 

 

 

 

 

Để tìm nhà cho thuê nhanh chóng tại TPHCM, bạn có thể tham khảo nhanh danh sách 

Tin tức liên quan

Thông tin mua bán nhà đất, đất dự án, đất lớn trên 1000m2 quận 9 chính chủ

Với sự phát triển của khu Đông trong tương lai cùng tổ hợp khu công nghệ cao đầy triển vọng, quận 9 đã trở thành vùng đất tiềm năng hàng đầu cho các nhà đầu tư BĐS. Nhưng cùng với sự...

Kinh nghiệm thuê căn hộ chung cư

Để tìm được căn hộ chung cư với mức giá tốt và đảm bảo cuộc sống đầy đủ tiện nghi rất khó. Đặc biệt là đối với những người lần đầu thuê chung cư còn thiếu kinh nghiệm. Dưới đây là những...

Tìm Nhà Miễn Phí Dọn Nhà Thảnh Thơi

Nhằm chi ân khách hàng và đồng hành cùng khách hàng vực dậy sau dịch Covib-19 chúng tôi ra mắt gói dịch vụ tìm nhà nhanh nhất trên thị trường "TÌM NHÀ MIỄN PHÍ DỌN...

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ VÀ TRANG THIẾT BỊ ĐI KÈM

Biên bản bàn giao nhà là gì: Biên bản bàn giao nhà là giấy tờ được ký kết giữa chủ nhà và người thuê nhà có đi kèm hợp đồng thuê nhà, mượn nhà để đảm...

0906888122