KÝ GỬI NHÀ ĐẤT
 • 360 triệu/tháng
 • 8.5x32m 1 hầm 1 trệt 4 lầu
 • Phường 8, Quận 3
 • 38 triệu/tháng
 • 4x22m 1 trệt 3 lầu rưỡi
 • Phường 8, Quận 3
 • 180 triệu/tháng
 • 12x14m 1 trệt 3 lầu
 • Phường 8, Quận 3
 • 220 triệu/tháng
 • 9,5x23m hầm trệt lửng 5 lầu
 • Phường 8, Quận 3
 • 48 triệu/tháng
 • 6x12m hầm trệt lửng 4 lầu
 • Phường 8, Quận 3
 • 48 triệu/tháng
 • 5x23m trệt 3 lầu sân thượng
 • Phường 8, Quận 3
 • 63 triệu/tháng
 • 6x18m trệt lửng 3 lầu
 • Phường 8, Quận 3
 • 748 triệu/tháng
 • 14x24m 2 hầm 9 lầu
 • Phường 8, Quận 3
 • 70 triệu/tháng
 • 6,5x18m 1 trệt 3 lầu
 • Phường 8, Quận 3
 • 52 triệu/ tháng
 • 5x14m 1 trệt 4 lầu
 • Phường 8, Quận 3
 • 470 triệu/tháng
 • 9x25m 2 hầm 1 trệt 5 lầu
 • Phường 8, Quận 3
 • 13.000usd/tháng
 • 11x30m 1 hầm 1 trệt 1 lửng 5 lầu
 • Phường 8, Quận 3
 • 15.000usd/tháng
 • 12x25m 1 hầm 1 trệt 6 lầu
 • Phường 8, Quận 3
 • 130 triệu/tháng
 • 13x10m 1 trệt 4 lầu
 • Phường 8, Quận 3
 • 180 triệu/tháng
 • 8x16m 1 hầm 6 lầu
 • Phường 8, Quận 3
0906888122